Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Monday
Feb 19th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Mục Vụ Others 19 Tân Hồng Y

19 Tân Hồng Y

E-mail Print

Với việc phong tước Hồng Y cho 19 vị ngày 22-2-2014, Hồng Y đoàn hiện có 122 vị dưới 80 tuổi trong tổng số 218 vị Hồng Y.

Mười sáu vị tân Hồng Y có quyền bầu giáo hoàng:

1. ĐHY  Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh

2. ĐHY  Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục

3. ĐHY  Gerhard Ludwig Mueller, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin

4. ĐHY  Beniamino Stella, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ

5. ĐHY  Vincent Nichols, Tổng Giám Mục Westminster (Gran Bretagna).

6. ĐHY  Leopoldo José Brenes Solórzano, Tổng Giám Mục Managua (Nicaragua).

7. ĐHY  Gérald Cyprien Lacroix, Tổng Giám Mục Québec (Canada).

8. ĐHY  Jean-Pierre Kutwa, Tổng Giáo Mục Abidjan (Bờ Biển Ngà).

9. ĐHY  Orani João Tempesta, O.Cist., Tổng Giám Mục Rio de Janeiro (Brasile).

10. ĐHY  Gualtiero Bassetti, Tổng Giám Mục Perugia-Città della Pieve (Italia).

11. ĐHY  Mario Aurelio Poli, Tổng Giám Mục Buenos Aires (Argentina).

12. ĐHY  Andrew Yeom Soo jung, Tổng Giám Mục Seoul (Hàn Quốc).

13. ĐHY  Ricardo Ezzati Andrello, S.D.B., Tổng Giám Mục Santiago del Cile (Chile).

14. ĐHY  Philippe Nakellentuba Ouédraogo, Tổng Giám Mục Ouagadougou (Burkina Faso).

15. ĐHY  Orlando B. Quevedo, O.M.I., Tổng Giám Mục Cotabato (Philippine).

16. ĐHY  Chibly Langlois, Giám Mục Les Cayes (Haïti).

Ba Hồng Y được vinh danh vì có những đóng góp lớn cho Giáo Hội:

1. ĐHY  Loris Francesco Capovilla, Tổng Giám Mục hiệu tòa Mesembria.

2. ĐHY  Fernando Sebastián Aguilar, C.M.F., Tổng Giám Mục danh dự Pamplona.

3. ĐHY  Kelvin Edward Felix, Tổng Giám Mục danh dự Castries.


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: